Komunikat Dyrektora -Rekrutacja przedłużenie terminu

Komunikat Dyrektora -Rekrutacja przedłużenie terminu

drukuj

Informujemy, że przedłużyliśmy termin składania podań do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą .

Wnioski  można składać do 19 czerwca 2020 r.

 W obecnej sytuacji wnioski należy przesłać drogą mailową na adres kontakt@muzycznaosiek.pl

Dyżur telefoniczny sekretariatu od 25.05.2020r. od godz. 8 -14 tel.(56)  678-65-30

 

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

Dyrektor Mariola Majrowska