Komunikat Dyrektora szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły

drukuj

Komunikat Dyrektora
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza
Morawieckiego przerwa w szkole jest przedłużona i będzie
trwała do 14 kwietnia 2020 roku.
Lekcje będą odbywały się drogą online.

Pracownicy administracji PSM I St. będą świadczyć prace zdalnie.

W związku z powyższym interesantów prosimy o kontakt
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

nasz e-mail: kontakt@muzycznaosiek.pl

Dyrektor Mariola Majrowska