KONKURS – Zostań autorem Hymnu naszej szkoły

KONKURS – Zostań autorem Hymnu naszej szkoły

drukuj

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą ogłasza

Konkurs dla uczniów i rodziców

na TEKST  HYMNU DLA NASZEJ SZKOŁY.

CEL KONKURSU:

  • Wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem Szkoły.
  •  Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej.
  •  Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn. 
  •  Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.
  1.  

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 10 – lecia szkoły  13 maja  2023 r. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na tekst HYMNU Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą ” i zdeponować w przygotowanej na terenie szkoły wrzutni /przedsionek – wejście 1  główne do szkoły/. 

 

Zwycięski  tekst  Hymnu zostanie zaprezentowany  podczas uroczystości

Jubileuszu  10 – lecia szkoły –  13 MAJA  2023 roku.

Prace należy składać do 31.12.2022r.

ZAPRASZAMY   DO   UDZIAŁU  !!!

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu

Regulamin Konkursu na  tekst do Hymnu PSM I st. w Osieku nad Wisłą 

Załącznik 1 Karta zgłoszenia

Załącznik 2  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych , klauzula informacyjna