Korzyści nauki

Drogi Rodzicu !


Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej ?

KORZYŚCI Z NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ :

  • Pomaga w nauce języka polskiego i języków obcych. Lewa półkula mózgu odpowiada za umiejętności językowe. Trening muzyczny znacząco ją pobudza, przez co rozwija potencjał mózgu powiązany ze zdolnościami językowymi i rozumowaniem.

 

  • Rozwija dyscyplinę w dzieciach. Gra na instrumencie muzycznym kształtuje dojrzałe cechy osobowości, uczy zarządzania czasem, wdraża do systematycznej nauki i ćwiczenia na instrumencie. Uczy dzieci zdyscyplinowania, zwiększa uwagę i skupienie.

 

  • Wzmacnia pamięć. Gra na instrumencie pobudza obie półkule mózgu. W ten sposób nie tylko wzmacnia pamięć, ale też zdolność uczenia się dziecka. Im więcej treningu muzycznego, tym lepszy rozwój intelektualny dziecka.

 

  • Poprawia koordynację. Gra na instrumencie muzycznym sprawia, że obie półkule mózgu pracują „całą parą”. Pracuje wtedy całe nasze ciało. Zostaje wzmocniona koordynacja oko- ręka, lewa-prawa ręka, słuch-wzrok-motoryka ciała itp. Każdy trening muzyczny rozwija w uczniach koncentrację na wielu czynnościach na raz.

 

  • Poprawia zdrowie emocjonalne i pomaga radzić sobie ze stresem. Muzyka wprowadza nas w pozytywne stany emocjonalne. Osoby z doświadczeniem muzycznym lepiej radzą sobie z lękiem (w szkole uczą się jak radzić sobie m.in. z tremą podczas występów publicznych).

 

  • Zapewnia wyższe osiągnięcia w nauce wszystkich przedmiotów szkolnych. Dzieci, które uczą się gry na instrumentach muzycznych, otrzymują wyższe oceny podczas szkolnych sprawdzianów i egzaminów. Badania wykazują, że osiągnięcia w nauce z przedmiotów szkolnych są najwyższe właśnie u tych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach muzycznych o wysokiej jakości.

 

  • Rozwija inteligencję przestrzenną. Regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych,
    pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania.
  • Edukacja muzyczna rozwija umiejętności przestrzenne, które pomagają dzieciom poprawnie postrzegać otaczający ich świat, dobrze rozwiązywać problemy i wieloetapowe równania matematyczne, które są potrzebne w architekturze czy inżynierii.