Problem przemocy w szkole – Film interaktywny

Problem przemocy w szkole – Film interaktywny

drukuj

W związku z szerzącym się zjawiskiem przemocy wśród dzieci z terenu gminy Obrowo, które jest jednym z trudniejszych problemów w szkołach, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie – działających z ramienia Wójta Gminy Obrowo -zakupili film interaktywny dotyczący przemocy.
 
Film interaktywny to obecnie jeden z ciekawszych trendów, który opiera się na nielinearnej narracji, a w tak skonstruowanym filmie odbiorca ma wpływ na przebieg fabuły i może zdecydować jak potoczą się losy bohatera lub bohaterów.
 
Przekaz jest ukierunkowany na rozwijanie świadomości i inspirację do zdrowych wyborów życiowych.
Głównym założeniem tego projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży, a także przeciwdziałanie problemowi przemocy wśród rówieśników. Scenariusz projektu został opracowany we współpracy z Mają Pisarek – psycholog dziecięcą oraz terapeutką.
 
Przemoc to sytuacja, w której sprawca przemocy narusza nietykalność i dobrostan psychiczny lub fizyczny swojej ofiary, wykorzystując swoją przewagę wynikającą z siły fizycznej, pozycji społecznej, ekonomicznej czy stosunku zależności.
Przemoc przybiera różne formy i ma mnóstwo odcieni. W wielu sytuacjach przemocowych różne jej formy nakładają się na siebie i przenikają; czasem trudno precyzyjnie zdefiniować, jaki rodzaj przemocy dotyka daną ofiarę.
 
W załączonych materiałach znajdą Państwo pomocnicze informacje o najbardziej rozpowszechnionych i niebezpiecznych typach przemocy.
Spróbujmy pomóc dzieciakom skutecznie zauważać ją w naszym otoczeniu. Być może uda się nam wspólnie, chociaż w drobnym stopniu sprawić, iż zjawisko przemocy pojawiać się będzie rzadziej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Obrowo.