Próbna Ewakuacja – fotorelacja

Próbna Ewakuacja – fotorelacja

drukuj

 

W  poniedziałkowe popołudnie tj.  21 listopada 2022r.  strażacy ochotnicy z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej  z Osieka nad Wisłą , na zaproszenie pani dyrektor  Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą  wzięli udział w próbnej ewakuacji szkoły.

Do zadań strażaków należała kontrola poprawności ewakuacji. Dzieci wraz z opiekunami po usłyszeniu  sygnałów  ostrzegawczych syreny  udały się z budynku szkoły w bezpieczne miejsce , wyznaczone na boisku sąsiadującej Szkoły Podstawowej  . Zostały sprawdzone pomieszczenia w budynku, co było równoznaczne z zapoznaniem się z obiektem szkolnym, w tym z drogami ewakuacyjnymi.

Takie ćwiczenia mają zarówno przygotować dzieci by sprawnie i bez paniki mogły się ewakuować ze strefy zagrożenia w przypadku realnego zdarzenia, jak i strażaków by mogli być gotowi do ewakuacji dzieci i posiadali wiedzę na temat budynków szkół. Łącznie ewakuowano 21 uczniów oraz 16 dorosłych osób ( nauczyciele, obsługa, rodzice) Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. W ćwiczeniach wzięło udział 6 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Wisłą . Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom OSP w Osieku nad Wisłą za pomoc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji przeciwpożarowej.

Życzymy by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji  i społecznego uznania.

 

Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Pracownicy

PSM I st. w Osieku nad Wisłą.