Przekaż 1 % podatku dla naszej szkoły

Przekaż 1 % podatku dla naszej szkoły

drukuj

P O M Ó Ż   SZKOLE  TWOICH DZIECI

PRZEKAŻ  1 %   PODATKU  DLA   PUBLICZNEJ  SZKOŁY MUZYCZNEJ   I  STOPNIA W  OSIEKU NAD WISŁĄ

Szanowni   Państwo!!!

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku.
Rozliczając swoje dochody za rok 2020 każdy może przeznaczyć

 1% podatku na placówkę oświatową poprzez

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT 37.

1% – to niewiele. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

W części „K”  należy wpisać:

– w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku

W części „L”  należy wpisać:

-w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1 % podatku. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej !!!

” Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą” ul. Leśna 2 , 87-125 Osiek nad Wisłą „

-w rubryce 135  podatnik w kwadracie stawia „x”

Przekazując  1% swojego podatku przyczyniasz  się  do  dalszego  rozwoju naszej  Szkoły.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom !!!

Informujemy także, że Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uruchomiło bezpłatny punkt weryfikowania rozliczeń PIT-37 dla podatników. Weryfikacji dokonuje pracownik w biurze TSPS przy ul. Jęczmiennej 10 ( pokój nr 10 na I piętrze) tel.: 56/622-55-15

Wszystkim ofiarodawcom przekazujemy dane adresowe:

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Numer KRS 0000121592

87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 10 ,

tel. 56 / 622 37 85