Przekaż 1,5% za 2023r.

 

Szanowni   Państwo!!!

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszej szkoły.
Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1,5 % rocznego podatku.  Rozliczając swoje dochody za rok 2023 każdy może przeznaczyć   1,5 % podatku  na placówkę oświatową poprzez  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT 37

1,5 % – to niewiele. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły.

Za rok 2022r. zgodnie z wolą podatników , którzy odpisali 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej placówki , Prezydium Zarządu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przyznało środki pieniężne w wysokości 1.315,08 zł . Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom .

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

W części „L”  należy wpisać:

– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5 % od podatku

w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5 % podatku. Ta informacja jest bardzo ważna , p0onieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!

-w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia „x”

PIT 37

Przekazując  1,5 % swojego podatku przyczyniasz  się  do  dalszego  rozwoju naszej  Szkoły.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom !!!

Poniżej wzór poprawnego wypełnienia rubryk PIT-37 dotyczących odpisu 1,5%