Przekaż 1%


P O M Ó Ż SZKOLE TWOICH DZIECI
PRZEKAŻ 1 % PODATKU DLA
PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W OSIEKU NAD WISŁĄ
Szanowni Państwo!!!
W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku.
Rozliczając swoje dochody za rok 2020 każdy może przeznaczyć
1% podatku na placówkę oświatową poprzez
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów
w formularzu PIT 37.
1% – to niewiele. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły.
Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.
W części „K” należy wpisać:
– w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
– w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku
W części „L” należy wpisać:
-w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1 % podatku.
” PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W OSIEKU NAD WISŁĄ , UL. LEŚNA 2 , 87-125 OSIEK NAD WISŁĄ „
Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej
-w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia „x”
Przekazując 1% swojego podatku przyczyniasz się do dalszego rozwoju naszej Szkoły.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom !!!
Informujemy także, że Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uruchomiło bezpłatny punkt weryfikowania rozliczeń PIT-37 dla podatników. Weryfikacji dokonuje pracownik w biurze TSPS przy ul. Jęczmiennej 10 ( pokój nr 10 na I piętrze) tel.: 56/622-55-15
Wszystkim ofiarodawcom przekazujemy dane adresowe:
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Numer KRS 0000121592
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 10 ,
tel. 56 / 622 37 85