Przesłuchanie semestralne klasy gitary 15.12.2021r. od godz. 15:30