Przesłuchanie semestralne – sekcja dęta 17.12.2021r. od godz. 14:00