Przesłuchanie semestralne- sekcja klawiszowa 16.12.2021r. od godz.16:00