Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:
Bank Millennium
66 1160 2202 0000 0002 4843 3882

Wpłat można dokonywać wyłącznie na w/w konto Rady Rodziców. W tytule przelewu : Imię i nazwisko ucznia, składka RR za m-c .. …

WPISOWE PŁATNE JEDNORAZOWO dotyczy tylko uczniów klas I , opłata w wysokości 50zł.

WYSOKOŚĆ OPŁAT MIESIĘCZNYCH NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
20 zł / m-c (składka na drugie dziecko 10 zł, za każde następne dziecko 0,00zł)

Wysokość opłaty za użyczenie instrumentu na jeden rok szkolny wynosi wg pkt.17 Regulaminu użyczania instrumentów muzycznych w PSM I st. w Osieku nad Wisłą tj.

  • za użyczenie instrumentu , którego wartość inwentarzowa wynosi do 2500zł , opłata w wysokości 200zł
  • za użyczenie instrumentu , którego wartość inwentarzowa wynosi powyżej 2500zł , opłata w wysokości 400zł
  • Termin płatności za użyczenie instrumentu ( w dwóch ratach) do dnia 15 września i 15 stycznia danego roku szkolnego. ( §5 Umowy użyczenia instrumentu muzycznego )

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2020 /2021 :

Przewodnicząca Rady RodzicówWeronika Kowalska
SekretarzIzabela Nowicka
SkarbnikSylwia Giętkowska
CzłonkowieAgnieszka Płotecka
Robert Kowalewski

Komisja Rewizyjna:

Członek Katarzyna Kola
Członek Elżbieta Szajewska