Rada Rodziców

Drodzy Rodzice, opiekunowie

W związku z rozpoczęciem nowego roku  szkolnego 2023/2024  Rada Rodziców  zwraca się do Państwa z prośbą o dobrowolne  wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 20 zł miesięcznie. W przypadku 2 lub więcej dzieci opłata wynosi na pierwsze dziecko 20 zł  na kolejne 10 zł. Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie. Nawet najdrobniejsza suma jest bardzo potrzebna. Fundusz Rady Rodziców uzupełniany jest jedynie poprzez Państwa wpłaty. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.  Środki te przeznacza się na dofinansowanie uczestnictwa uczniów  w wydarzeniach szkolnych, kulturalnych , udział w konkursach  na różnych szczeblach oraz na zakup nagród podczas konkursów szkolnych jak i z okazji  zakończenia roku.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKOWYCH WPŁATACH  ZA  UŻYCZONY  INSTRUMENT wg zawartych umów na dany rok szkolny 2023/2024 i regulaminu użyczania instrumentów.

Natomiast uczniowie, którzy kontynuują naukę obowiązuje również opłata za użyczenie instrumentu na kolejny rok szkolny tj.  2023/2024. ( wniosek o przedłużenie użyczenia instrumentu) wniosek o przedłużenie użyczenia instrumentu 2023pdf

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe, jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować  tym rodzicom, którzy dokonali już wpłaty na konto Rady Rodziców .

 Dziękujemy za każdą okazaną pomoc. 

Rada Rodziców  PSM I st. w Osieku n/Wisłą

Nr konta bankowego: Bank Millennium
66 1160 2202 0000 0002 4843 3882

———————————————————————————-

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Konto Rady Rodziców:
Bank Millennium
66 1160 2202 0000 0002 4843 3882

Wpłat można dokonywać wyłącznie na w/w konto Rady Rodziców. W tytule przelewu : Imię i nazwisko ucznia, klasa składka RR za m-c .. … lub „wpisowe” lub ” użyczenie instrumentu”

WPISOWE PŁATNE JEDNORAZOWO dotyczy tylko uczniów klas I , opłata w wysokości 50zł.

WYSOKOŚĆ OPŁAT MIESIĘCZNYCH NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:
20 zł / m-c (składka na drugie dziecko 10 zł, za każde następne dziecko 0,00zł)

Wysokość opłaty za użyczenie instrumentu na jeden rok szkolny wynosi wg pkt.17 Regulaminu użyczania instrumentów muzycznych w PSM I st. w Osieku nad Wisłą tj.

  • za użyczenie instrumentu , którego wartość inwentarzowa wynosi do 2500zł , opłata w wysokości 200zł za dany rok szkolny (od września do sierpnia)
  • za użyczenie instrumentu , którego wartość inwentarzowa wynosi powyżej 2500zł , opłata w wysokości 400zł za dany rok szkolny ( od września do sierpnia)
  • Termin płatności za użyczenie instrumentu ( w dwóch ratach) do dnia 15 września i 15 stycznia danego roku szkolnego. ( §5 Umowy użyczenia instrumentu muzycznego )

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2022 /2023 :

Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Przewięźlikowska
SekretarzAnna Wojciechowska
SkarbnikSylwia Giętkowska
CzłonkowieAgnieszka Płotecka
Robert Kowalewski

Komisja Rewizyjna:

Członek Katarzyna Kola
   

Regulamin dofinansowania i zwrotu kosztów za konkursy i przesłuchania PDF

Raport z działalności Rady Rodziców  2020 2021