Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:
Bank Millenium
66 1160 2202 0000 0002 4843 3882

Wpłat można dokonywać wyłącznie na w/w konto Rady Rodziców. w tytule przelewu : Imię i nazwisko ucznia, składka RR za m-c .. lub opłata za wypożyczony instrument za m-c ….

WYSOKOŚĆ OPŁAT MIESIĘCZNYCH NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
20 zł / m-c (składka na drugie dziecko 10 zł, za każde następne dziecko 0,00zł)

– kaucja za wypożyczenie instrumentu wynosi:

  • opłata miesięczna  za wypożyczenie instrumentu 15 zł /m-c (01.09.-31.08.)

– 400zł – flet poprzeczny, klarnet ,saksofon, fagot

– 300zł – wiolonczela i akordeon

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2020 /2021 :

Przewodnicząca Rady RodzicówWeronika Kowalska
SekretarzIzabela Nowicka
SkarbnikSylwia Giętkowska
CzłonkowieAgnieszka Płotecka
Robert Kowalewski

Komisja Rewizyjna:

Członek Katarzyna Kola
Członek Elżbieta Szajewska