Raport z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Wpłaty na fudnusz Rady Rodziców za rok szkolny 2015/201611 695,00 zł
Wpłata 1% Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole2 481,48 zł
Saldo z roku 2014/20151 694,64 zł
Wydatki z funduszu Rady Rodziców wydane na cele związane z funkcjonowaniem szkoły oraz procesem dydaktyczno-wychowawczym za rok szkolny 2015/2016 zgodne z Regulaminem Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą
wspomaganie budżetu szkoły 1 234,93 zł
zakup, konserwacja, naprawy szkolnych instrumentów muzycznych130,00 zł
pomoce naukowe i akcesoria muzyczne niezbędne w nauczaniu694,69 zł
koszty konkursów, seminariów i warsztatów dla uczniów1 253,36 zł
uświetnianie uroczystości organizowanych przez szkołę1 776,14 zł
nagradzanie uczniów2 747,15 zł
rekreacja dzieci i młodzieży (wyjazdy, koncerty)4 610,00 zł
RAZEM12 446,27 zł