Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

drukuj

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
W OSIEKU NAD WISŁĄ
 
Czas wakacji dobiegł końca. 4 września 2023 roku, aula Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą rozbrzmiała śpiewem wszystkich zebranych, którzy wspólnie witali nowy rok szkolny. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkolnego pani Dyrektor Mariola Majrowska przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli i przybyłych gości. Galę zaszczyciła swoją obecnością zastępca Wójta Gminy Obrowo – pani Joanna Zielińska. Pani Dyrektor wszystkim uczniom, a szczególnie pierwszoklasistom życzyła wytrwałości w ćwiczeniu na instrumentach i muzycznych sukcesów. Został odczytany również list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Następnie przedstawione zostało grono pedagogiczne. Do kadry nauczycielskiej od tego roku dołączyli: Marta Dołęgowska – skrzypce, Kacper Żaromski – fortepian dodatkowy i Adrian Drumiński – kształcenie słuchu, wiedza o muzyce.
Podczas gali, głos w imieniu Wójta gminy Obrowo zabrała pani Joanna Zielińska. Gratulowała pani Marioli Majrowskiej nominacji na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora naszej szkoły, jak również podkreśliła ważną rolę naszej placówki w gminie.
Gratulacje również złożyła pani Anna Przewięźlikowska w imieniu Rady Rodziców , życząc wytrwałości, sił i energii , i aby podejmowane przez panią dyrektor decyzje prowadziły do sukcesu, a każdy dzień przyniósł satysfakcję.
W dalszej części uroczystości, tradycyjnie już, odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu nowych nauczycieli. Na scenie usłyszeliśmy Medytację – J. Masssenet’a – na skrzypcach zagrała pani Marta Dołęgowska przy akompaniamencie pani Miryny Susmarskiej. Z kolei muzykę F. Chopina zagrał na fortepianie pan Kacper Żarmoski.
Od września, naukę w klasach fortepianu, skrzypiec, gitary, wiolonczeli, akordeonu, fletu, klarnetu i saksofonu rozpoczęło 24 uczniów.
Wszystkim, którzy będą przekraczać progi naszej osieckiej szkoły muzycznej życzymy dużo radości, zapału do nauki i rozwijana pasji!