Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia PSM I st. w Osieku nad Wisłą

Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia PSM I st. w Osieku nad Wisłą

drukuj
 

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W OSIEKU NAD WISŁĄ .

 
Na ceremonię Ślubowania i Pasowaniaw dniu 4 października 2023 roku uczniowie zaprosili swoich nauczycieli , rodziców oraz panią dyrektor- Mariolę Majrowską.
Popołudniową ceremonię poprowadziła pani Magdalena Dołęgowska, przybyłych uczniów i gości powitała pani dyrektor. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych cyklu 6 i 4 – letniego . Na wstępie uroczystości wszyscy zaśpiewali hymn szkolny , przy akompaniamencie pana Adriana Drumińskiego.
Pierwszoklasiści zaprezentowali po raz pierwszy swój występ artystyczny składający się z piosenek,, Pierwszakowy taniec” oraz ,, Ślubowanie”, które wzbudziły zachwyt dumnych rodziców, bliskich i nauczycieli.
Klasy zostały przygotowane przez Panią Magdalenę Dołęgowską oraz Pana Adriana Drumińskiego. Po złożeniu uroczystej przysięgi, w której nowi uczniowie zobowiązali się do sumiennej pracy i poszanowania zasad obowiązujących w szkole , pani dyrektor – Mariola Majrowska – pasowała każdego z nich najprawdziwszym smyczkiem.
Na pamiątkę tego wydarzenia nowi uczniowie szkoły otrzymali akty pasowania wraz z oznaką „Pasowania na ucznia” oraz muzyczny ołówek.
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.
Wszystkim uczniom gratulujemy pierwszego występu i życzymy wielu sukcesów w edukacji muzycznej .