Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla ucznia i rodzica

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla ucznia i rodzica

drukuj

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych od 12−go roku życia oraz ich rodziców/prawnych opiekunów, a także z zasadami ich organizacji.

Centrum Edukacji Artystycznej ogłasza ofertę zdalnych warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów w roku szkolnym 2022/2023.

Warsztaty prowadzone są przez Zespół Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego CEA w okresie od października 2022 r. do maja 2023 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Liczne trudności związane z organizacją nauki i życia zgłaszane przez uczniów, psychologiczne przeciążenia, trudności adaptacyjne oraz powszechnie diagnozowany spadek kondycji psychofizycznej są głównymi powodami dla podjęcia systemowych działań warsztatowych dla szerokiej społeczności uczniów szkół artystycznych i rodziców.

 

plakat   2022

Oferta warsztatów

Zasady organizacji warsztatów