Zajęcia orkiestry

Zajęcia orkiestry

drukuj

 

ZAJĘCIA ORKIESTRY z p. Piotrem Dołęgowskim odbędą się w każdy czwartek od  9 września 2021r. o godz. 19:00 .
Na zajęcia orkiestry uczęszczają obowiązkowo uczniowie klasy skrzypiec, wiolonczeli, fletu poprzecznego , saksofonu, klarnetu od klasy II – IV cyklu 4-letniego oraz uczniowie od
klasy IV – VI cyklu 6-letniego.
Wykaz uczniów > ORGANIZACJA ROKU > Przydziały uczniów