Zakończenie Roku Szkolnego – 21.06.2024r. godz. 14.00

Zakończenie Roku Szkolnego – 21.06.2024r. godz. 14.00

drukuj

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Uczniom zostaną wręczone świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem i świadectwa ukończenia szkoły wręcza pani dyrektor, natomiast pozostałe świadectwa nauczyciel instrumentalista.

Na zakończenie Absolwentom będzie wykonane pamiątkowe zdjęcie.