Zaproszenie – Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022r.

Zaproszenie – Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022r.

drukuj

Z a p r o s z e n i e

 Dyrektor , Grono Pedagogiczne, Pracownicy

  Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

 w Osieku nad Wisłą

serdecznie   zapraszają uczniów oraz rodziców  na   uroczyste

 Zakończenie  Roku  Szkolnego,  

 które  odbędzie się dnia

24  czerwca   2022r. ( piątek)   w sali  koncertowej szkoły .

godz. 14:00 

klasy   I, II, III, IV , V  cyklu 6-letniego

godz.14:30

Absolwenci ( kl. IV c.4 i VIc.6)

Klasy: I, II, III cyklu 4 – letniego

Zaproszenie zakończenie roku 24.06.2022 pdf