RODO

Inspektorem danych osobowych w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą jest Pani Katarzyna Henzler

e-mail: inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna –  monitoring wizyjny