Komunikat Dyrektora -konsultacje z nauczycielami

Komunikat Dyrektora -konsultacje z nauczycielami

drukuj

Komunikat Dyrektora
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Osieku nad Wisłą

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

Informujemy że do dnia 26 czerwca 2020 r. szkoła nadal prowadzi nauczanie na odległość.
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 czerwca 2020 roku zarządza się:
od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. uczniom szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
W związku z powyższym proszę zainteresowanych uczniów konsultacjami z instrumentu głównego o powiadomienie swoich nauczycieli celem ustalenia planu konsultacji wg obowiązującego planu zajęć.

Dyrektor Mariola Majrowska